Digitaal toetsen (6) – Technologie (2)


Wie zoals docent A binnen onderwijsinstelling X een keuze wil maken tussen het realiseren van een digitale toets op basis van Google docs of WinToets, zal afgezien van het kostenaspect op basis van mogelijkheden (content, vraagstelling, nakijken/scoren) en gebruiksgemak waarschijnlijk kiezen voor WinToets.
Docent A heeft weliswaar de keuze gemaakt voor WinToets, maar neemt echter niet meteen genoegen met slechts de ervaringen van gebruikers van de software. Hij is ook geïnteresseerd in wetenschappelijke reviews van het programma. 
Zoals eerder vermeld zijn er vrijwel geen wetenschappelijke publicaties wat betreft digitaal toetsen en daarbinnen specifieke programma’s als WinToets. Wat dan nog rest is bij de producent zelf hier navraag naar te doen. Dat levert samengevat het volgende op.

Onderzoek is meestal kortlopend en tot op heden betreft dat meestal het analysedeel van het programma. Meestal wordt ons programma gebruikt om onderzoek mee te doen en is het zelf geen onderzoeksproject. Voorbeeld is: http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/04/02/gastblog-praktijkvoorbeeld-wintoets-voor-onderzoek-naar-aardrijkskundekennis/ waarbij vanuit C H N aan het promoveren is op de adaptieve mogelijkheden in WinToets en Quayn.

Doel je op onderzoek naar de bruikbaarheid van onze pakketten, dan kan ik je verwijzen naar de RuG. Die hebben Quayn recentelijk een jaar lang meegenomen in een RuG-breed toetssysteem keuzetraject. Quayn is met drie anderen gekozen voor een uitgebreide pilot.

WinToets is al vele jaren in gebruik in vrijwel alle hogescholen. Wij werken mee aan praktische projecten, meestal aan Minoren en Masterstudies gekoppeld, met diverse instellingen voor hoger onderwijs. 

Wetenschappelijk onderzoek zegt niet zo veel bij toetspakketten. Het gaat ons om de tevredenheid van de gebruikers. Wij hebben ruim 1200 onderwijsinstellingen met een doorlopende licentie en > 75.000 afnames per dag. 

Enerzijds is het merkwaardig dat er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar digitaal toetsen, terwijl we daar onderhand toch al een decennium mee bezig zijn in onderwijsland. Anderzijds is dat verklaarbaar, er zijn zoveel zaken waarmee in de lespraktijk van alledag naar volle tevredenheid wordt gewerkt aan waar geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Het ontbreken van een wetenschappelijke publicatie is dus geen belemmering voor een functioneren in de praktijk.
Docent A zal dus zonder wetenschappelijke rugdekking met WinToets zijn digitale kennistoets realiseren. Enige voorwaarde is nog dat hij zichzelf in de materie professionaliseert. Het PC lokaal is inmiddels gereserveerd.

Wim Borghuis


Voor de serie Vier in Balans – TPACK – Digitaal toetsen op dit weblog, is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen en literatuur.

Alles over digitaal toetsen:
http://www.digitaaltoetsen.nl/

Digitaal toetsen op de VU:  
https://www.edugroepen.nl/sites/VUDigitaalToetsen/SitePages/Introductiepagina.aspx

Digitaal toetsen op de TU delft:
http://www.icto.tudelft.nl/onderwijsthemas/toetsen-en-beoordelen/digitale-tentamens/

Project Kennisnet:
http://derodeplaneet.wordpress.com/2013/03/12/kennisnet-zoekt-scholen-voor-expertgroeppraktijkgroep-digitaal-toet/

Platform digitaal toetsen.nl:
http://www.platformdigitaaltoetsen.nl/

Surf over digitaal toetsen: 
http://www.surf.nl/nl/themas/innovatieinonderwijs/toetsen/Pages/Digitaletoolsvoortoetsen.aspx

Digitaal toetsen:
http://www.scribd.com/doc/139974581/Digitaal-toetsen

Vier in Balans:
http://www.scribd.com/doc/139799867/Vier-in-Balans-2012-ICT-Monitor

TPACK:
http://www.scribd.com/doc/139806279/Maak-Kennis-Met-TPACK

Literatuurstudie TPACK:
http://www.scribd.com/doc/139806280/Literatuurstudie-TPACK

Professionalisering met TPACK:
http://www.scribd.com/doc/139923268/Professionaliseringstraject-TPACK

TPACK in het onderwijs:
http://www.scribd.com/doc/139923215/Technological-Pedagogical-Content-Knowledge-in-Teacher-Education

Berkel, H. ; Bax, A. (2006). Toetsen in het Hoger Onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Geen opmerkingen: