Digitaal toetsen (7)Wie als docent in het onderwijs zelf aan de slag wil met interactieve toetsing via de computer dient zich vooraf te bedenken hoeveel tijd hij ter beschikking heeft en hoeveel tijd ontwerp en afname van de toets uiteindelijk gaan kosten. Dit heeft dan ook te maken met een voor managers  zo nu en dan vervelend woord  faciliteren. Maar tenslotte zijn normjaartaken en taakbeleid er niet voor niets. Anderzijds is het ook een middel waarlangs beide kanten tzt. het resultaat van inspanning afgemeten kan worden. Men bedenke ook dat in dit geval  de kost voor de baat uitgaat, een eenmalige investering in een digitale toets is binnen de kortste keren alleen al wat betreft efficiency terug verdient. In dit voorbeeld (naar Van Berkel, 2006) is het uitgangspunt dat de infrastructuur aanwezig is en dat de docent op vrij eenvoudige wijze over de infrastructuur kan beschikken, een email naar het roosterbureau met het verzoek het PC lokaal te reserveren volstaat bij wijze van spreken.

We volgen het voorbeeld uit voorgaande publicaties op dit weblog, docent A en onderwijsinstelling X. De docent heeft behoefte aan een digitale kennistoets. Voor 2 groepen van dertig studenten wordt deze toets in een tijdsbestek van 2 keer een half uur per groep aangeboden. Elke toets bevat 40 gesloten vragen bestaande uit vooral tekst in de vorm van meerkeuze vragen met telkens 4 antwoord mogelijkheden. De gehele studentenpopulatie krijgt dezelfde vragen, de docent kan nog niet gebruikmaken van de mogelijkheden van een itembank. We gaan ervan uit dat het bedenken van een eerste versie van een vraag ongeveer een kwartier in beslag neemt. We gaan er gemakshalve ook vanuit dat de docent in kwestie geen volslagen digibeet is, maar op z’n minst een onderwijzer met enige affiniteit voor ICT (Van Bergen, 2005). In een overzicht ontstaat dan het volgende beeld:

  • Leren omgaan met de software (Technology - vaardigheden mbt. het digitale leermiddel) 8 klokuren.
  • Vaststellen van de leerstof (Content - op basis van de leerdoelen, kennis /vaardigheden)  4 klokuren.
  • Het formuleren van de vragen (Pedagogical - 40 x een kwartier) 10 klokuren.
  • Toets testen en herzien (TPACK - inclusief collegiale feedback) 6 klokuren.
  • Afname van de toets inclusief voorbereiding, bespreking, administratie) 3 klokuren.
  • Genereren van nieuwe vragen voor de volgende sessie (10 x een kwartier) 2,5 klokuren.
In totaal kost het de docent 33,5 klokuren om zijn digitale toets te realiseren. Tsja, is dat nu veel of weinig? Bij een volledige taakomvang van 1,0 FTE en 1659 klokuren op jaarbasis valt dit op het eerste gezicht wel mee. Waar het om gaat is dat de docent gefaciliteerd wordt en gewoon z’n werk kan doen, of dat nu onderdeel is van reguliere taken, innovatietijd of professionaliseringstijd is niet zo relevant.  Met het faciliteren onderkent een opleiding dat men digitaal toetsen serieus neemt en daar hoe gering en wellicht onbenullig bovenstaande voorbeeld ook mag lijken, in wil investeren. Stimuleer als opleiding innovatieve initiatieven, dat motiveert en inspireert  de betreffende docent en wellicht ook z’n collega’s.


Wim Borghuis

2 opmerkingen:

jeroen bonhof zei

Hai Wim,
Wat ik mij afvraag t.o.v. je verhaal over digitaal toetsen, welk beroep doet wintoets op de deskundigheid van de docent. In onze organisatie is wintoets wel aanwezig, maar lopen wij er tegenaan dat veel docenten de gebruiksvriendelijkheid negatief ervaren. Hierbij doel ik dan wel op de gebruiksvriendelijkheid in het opzetten van een toets. Het programma wordt omschreven als ingewikkeld. Zou jij dit toeschrijven aan de missende ICT deskundigheid van docenten, of zou het ook kunnen liggen aan de deskundigheid t.o.v. het ontwikkelen van een toets (een vak apart).

Daarnaast vraag ik mij af of de tool wintoets niet voor meer doeleinden bruikbaar zou zijn dan alleen het toetsen. Zou de tool op een andere manier ook het leerrendement kunnen bevorderen dan alleen winst te boeken op gebied van infrastructuur en efficiƫnt werken? Gestructureerd oefenen zorgt voor een borging in de contructie van kennis. Deze tool zou daar efficiƫnt een bijdrage aan kunnen leveren. Los van het feit of er dan onderzoek gedaan is naar digitaal toetsen.

ineke tyndall zei

Hoi Wim,


Je geeft terecht aan dat het vreemd is dat er weinig of geen onderzoek naar digitaal toetsen is gedaan. Wat zie jij als beperkingen van digitaal toetsen? Wat ik tot nu toe heb gezien van digitale toetsen, is dat het veelal MC is en voornamelijk reproductie vraagt. Hoe wil jij dit ondervangen, of gaat het om een kennistoets?
Groeten van Ineke