Digitaal toetsen (1)


'Een toets is een instrument voor het meten van kennis en vaardigheden die door middel van studie of onderwijs op een vakgebied zijn verworven.' (Cito, Thio, 1988).

Digitaal toetsen betekent dat een toets met een toetsapplicatie (online) via een computer, tablet of smartphone wordt afgenomen. Digitale toetsen kunnen worden ingezet voor het toetsen van voorkennis (instaptoetsen), oefening voor de lerenden (tussentijdse toetsen) als ook proefwerken of tentamens (eindtoetsen). Digitale toetsen kunnen zowel formatief als summatief worden toegepast.

Digitaal toetsen heeft zo z’n voordelen.

In de voorbereiding en het ontwerp van een toets is het aanleggen van  een database met vragen waaruit steeds nieuwe toetsen gegenereerd kunnen worden een mogelijkheid.Een database biedt tevens de gelegenheid nieuwe toetsen te generen die op maat kunnen worden aangeboden op een moment dat aansluit bij de ontwikkeling van de lerende. Daarbij kan een toets worden aangepast aan de individuele kenmerken van de lerende, zowel inhoudelijk als in de organisatie van tijd en plaats. Bovendien kan bij digitale toetsen ook gebruik worden gemaakt van multimediale content en worden zo andere typen toetsvragen en meer gevarieerde toetsen mogelijk.

Tijdens het evaluatieproces is het mogelijk dat een toets zowel docenten als lerenden sturingsinformatie (directe feedback) geeft over het leerproces. Tijdens het leren kan leer- en toetsmateriaal worden aangepast (adaptiviteit) op basis van analyse van eerdere prestaties terwijl de docent de gegevens ook kan gebruiken om het leerplan van een leerling aan te (laten) passen aan diens resultaten en eventuele problemen. De grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens over alle opgaven en oefeningen die de lerende heeft gemaakt, maakt dat veel bekend is over het niveau dat deze heeft bereikt. Dat kan voor de persoon in kwestie van belang zijn. Die gegevens bieden niet alleen een continu beeld van de ontwikkeling van de lerende maar ook het resultaat van onderwijsleerprocessen. Dat kan voor de docent van belang zijn in het aanpassen en verbeteren van zijn onderwijs.

In het nakijken en beoordelen is automatisch nakijken en scoren een groot voordeel boven toetsen op papier, het handmatig, intensief en tijdrovend nakijkwerk is met digitaal toetsen verleden tijd.  

Digitale toetsen zorgen niet alleen voor tijdwinst en gebruiksgemak maar maken ook gevarieerd toetsen met een multimediale content mogelijk, dat lijkt aantrekkelijk. Een digitale toets is echter geen instrument op zich dat louter vanwege efficiency overwegingen of andere aspecten van atractiviteit wordt ingezet, maar in een ideale situatie een logisch en integraal verlengstuk van een onderwijskundige visie.

Wim Borghuis

Geen opmerkingen: