Digitaal toetsen (5) – Technologie (1)We volgen docent A, werkzaam binnen onderwijsinstelling X in het proces van verkenning en realisatie van digitaal toetsen. Docent A is inmiddels zover dat de context en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd en kan worden overgegaan tot een keuze voor het concrete instrument waarmee een digitale toets ontworpen en afgenomen kan worden. 

De docent verkent nu de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt eerst en met een open blik nagegaan wat er online en gratis beschikbaar is. 
De docent vermoedt intuïtief dat er voldoende gratis mogelijkheden, die geheel online, onafhankelijk van tijd en plaats en met voldoende gebruiksgemak te vinden zijn. Vervolgens wordt nagegaan wat binnen de opleiding de faciliteiten zijn, de docent weet dat die er zijn, maar kent deze niet precies.

Een uurtje Googelen levert dan de nodige informatie op. Er is voldoende informatie over tools voor digitaal toetsen beschikbaar, de voor- en nadelen van de tools worden her en der besproken. De informatie is echter veelal oppervlakkig en gericht op louter operationele aspecten. Wetenschappelijke bronnen, onderzoeken naar digitaal toetsen, laat staan specifieke tools daarin zijn er simpelweg niet. Conclusie is dat voor digitaal toetsen 3 soorten programma’s beschikbaar zijn. Educatieve programma’s met toetsmogelijkheden inclusief resultaat verwerking en analyse, specifieke toetsprogramma’s en elektronische leeromgevingen met een toetsmodule. Ook is er een onderscheid te maken in commerciële (betaalde) – niet commerciële tools. Alles overziende besluit de docent op basis van de verkregen informatie te kiezen voor Google docs of momenteel Google drive. Redenen voor de keuze zijn als volgt:

  • het is een gratis tool
  • het is een tool die tijd- en plaats onafhankelijk te gebruiken is, inzowel ontwerp als afname
  • de tool is geschikt voor het maken van de toets: het gaat om gesloten en eenduidige vragen
  • automatisch nakijken is mogelijk (met installatie van een gratis tool: Flubaroo)
  • gebruikers zijn positief
  • de docent heeft ervaring met Google producten (de systematiek - vereiste vaardigheden).

Dan fase 2, het inventariseren van de aanwezige tools voor digitaal toetsen binnen de eigen opleiding. De opleiding werkt met WinToets. WinToets is in het Nederlandse onderwijs het meest gebruikte beheer- en afnamesysteem voor toetsen. Hoewel men binnen de opleiding werkt met versie 3.0 (! en versie 4.0 dateert inmiddels alweer uit 2008…..) lijkt dit in eerste instantie en na een kleine verkenning van ’t programma een bruikbare tool. Een andere mogelijkheid is toetsen via de ELO. Binnen de opleiding wordt Sharepoint als ELO gebruikt. Dat Sharepoint geen ELO is die specifiek voor het onderwijs is ontworpen, wordt hier ook weer duidelijk. 
Het produceren en afnemen van digitale toetsen via Sharepoint is niet zomaar mogelijk (Sharepoint LMS ontbreekt). Afgezien daarvan heeft de gemiddelde student niet zo heel veel met Sharepoint om het zomaar ’s uit te drukken. 

Conclusie: de tool waarmee de digitale toets wordt ontworpen en afgenomen wordt Google docs, of Wintoets. Meer hierover in Digitaal toetsen (6) op dit weblog.

Wim Borghuis

Geen opmerkingen: