Digitaal toetsen - concreet ontwerp - testafname'Een toets is een instrument voor het meten van kennis en vaardigheden die door middel van studie of onderwijs op een vakgebied zijn verworven.' (Cito, Thio, 1988).  
Digitaal toetsen betekent dat een toets met een toetsapplicatie (online) via een computer, tablet of smartphone wordt afgenomen.

Dit waren de eerste woorden uit de eerste bijdrage op dit weblog toets digitaal 7 mei jl. Vervolgens zijn een tijdsbestek van zes weken de mogelijkheden en onmogelijkheden in het realiseren van een digitale toets beschreven. Uiteindelijk is gekomen tot een digitale toets in het programma Question Mark die vandaag in een proefopstelling is getest. 

In het voorbereiden van de proeftoets of testafname waren de volgende ingrediënten noodzakelijk: een groep proefpersonen, een lokaal, ICT faciliteiten in de vorm van de digitale toets, een aantal computers, in dit geval laptops en een aantal testaccounts. De toets is op verzoek van de ICT afdeling getest in een zg. secure en non secure omgeving. Dit betekent dat degene die de toets maakt, ook van andere dan het toetsprogramma op de betreffende computer gebruik kan maken. In een omgeving die secure is, kan men uitsluitend met het toetsprogramma werken. Het voordeel van een secure omgeving is evident – de kans op frauduleus handelen wordt beperkt. Daar komt bij dat men tijdens het maken van de toets ook niet “per ongeluk” uit het programma gaat. Wie bijvoorbeeld in de non secure toetsomgeving per ongeluk de enter toets beroert, zonder alle vragen uit een blok of sectie te hebben beantwoord, wordt zonder pardon uit het programma gegooid.

Wat zijn de resultaten van de testafname. Eerst kijkend naar de tekst, vallen een aantal tik of spelfouten op: in het eerste blok (de toets bestaat uit 3 blokken of topics) eallierden in plaats van geallieerden, hitler in plaats van Hitler e.d. In het tweede blok staat zo nu en dan een hoofdletter waar een kleine letter hoort te staan. In het derde blok is sprake van een aantal ongewenste spaties tussen de antwoordopties van een vraag, waardoor de antwoorden niet aansluiten. Weinig schokkend en relatief eenvoudig aan te passen. Als tweede de structuur waarin de vragen op het scherm zouden moet verschijnen: de bedoeling was één vraag per scherm. In de testversie was hier geen sprake van, maar waren de vragen zichtbaar in de mate waarop de schermgrootte dit toeliet. Ook een aspect dat relatief eenvoudig aan te passen is. Veel meer schokkende of bijzondere informatie in negatieve zin leverde de testafname niet op. Wel is de conclusie dat de toets “goed te doen is”. Dat blijkt uit de testafname zelf, waarin de proefpersonen niet de hulp van de docent nodig hadden. Dat blijkt ook uit de resultaten van de evaluatie via Google Drive, een online vragenformulier:

Instructie, structuur, vraagstelling en navigatie in de toets waren duidelijk. “Klikken in plaats van scrollen” wordt ook genoemd. Indien de deelnemers naast de laptop ook de bijbehorende muis hadden gebruik was dit probleem opgelost. De spelling/tikfouten en onnodige spaties  zijn al genoemd, evenals het feit dat één vraag per scherm gezorgd zou hebben voor een meer vloeiend en overzichtelijk geheel tussen vraag en antwoord.

Afsluitend: het blijkt mogelijk te zijn “vanuit het niets” binnen zes weken een digitale toets te produceren en gereed te maken voor werkelijke afname. Daar is dan wel wat doorzettingsvermogen voor nodig en zeer belangrijk de hulp van goedwillende en enthousiaste collega’s binnen een organisatie! En zo kan het gebeuren dat je zomaar als eerste binnen de schoolorganisatie - in het primaire proces succesvol met het programma Question Mark bezig bent. Wordt vervolgd; dinsdag 24 en woensdag 25 september as., wanneer de digitale toets wordt ingezet zoals bedoeld
.
Wim Borghuis